Tammervoiman pohjatuhkan analystointi

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) tutki Tammervoiman voimalaitoksen pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuutta kesäkuussa 2016.