Tammervoiman pohjatuhkan analysointi

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) tutkii Tammervoiman voimalaitoksen pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden vuosittain.