Vesien tarkkailu

Linkeistä löydät raportit:

- Tammervoima Oy:n jätevoimalan rakentamisen aikainen hule- ja ojavesisedimenttien tarkkailu vuonna 2015

- Tammervoima Oy:n jätevoimalan rakentamisen aikainen hule- ja ojavesisedimenttien tarkkailu vuonna 2014

- Tarkkailusuunnitelma jätevoimalan rakentamisen aikaisille hule- ja pohjavesille 2013