Ympäristön tarkkailu

Tammervoiman hyötyvoimalaitokselle on laadittu tarkkailusuunnitelma voimalaitoksen käytönaikaisille ympäristövaikutuksille. Laitoksen ympäristövaikutuksista raportoidaan viranomaisille kuukausittain ja toiminnasta laaditaan vuosittain tarkkailuraportti.
Yhtiön toiminta täyttää seuraavien standardien vaatimukset:

SFS-EN ISO 14001:2004 Ympäristöjärjestelmät
SFS-EN ISO 9001:2008 Laadunhallintajärjestelmät
OHSAS 18001:2007 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät


Tammervoiman keskeisenä tavoitteena on toimintojen jatkuva parantaminen ja prosessien kehittäminen.