Ympäristön tarkkailu

Tarastenjärvellä on selvitetty hule- ja pohjavesien tilaa ja laadittu tarkkailusuunnitelma voimalaitoksen rakentamisen aikaisille hule- ja pohjavesille. Viimeisin raportti on vuodelta 2015. Tarastenjärvellä toteutettiin lisäksi vuonna neulastutkimus vuonna 2013.