Ympäristölupa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Tammervoima Oy:n  hyötyvoimalaitokselle ympäristöluvan 28.2.2013. Yhtiö jätti lupahakemuksen viranomaiselle joulukuussa 2011.

Voimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi valmistui vuonna 2011.