Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Ympäristövaikutusten arviointimenettely 2010-2011

Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettely toteutettiin 2010-2011. Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on ympäristöluvan myöntämiseen liittyvä menettely, joka vaaditaan erilaisten hankkeiden suunnittelun yhteydessä silloin, kun ne voivat aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia. YVA-menettely lisää kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun. Ympäristövaikutusten arvioinnissa käytimme hyväksi Ramboll Finland Oy:n asiantuntemusta.

Arvioitavat paikat olivat Lielahti, Sarankulma, Rusko ja Tarastenjärvi. Sijantipaikkojen  lisäksi arvioitiin ns. 0-vaihtoehtoa eli hankkeen toteuttamatta jättämistä. Omana osanaan arvioitiin Tarastenjärvelle suunnitellun biokaasulaitoksen vaikutuksia.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn vaiheet

Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkoi, kun toimitimme arviointiohjelman 1.7.2010 hankkeen yhteysviranomaiselle, joka on Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY).  Arviointiohjelmassa selvitettiin, mitä hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja ja vaikutuksia suunnittelun aikana tullaan selvittämään. Viranomainen antoi lausuntonsa ohjelmasta. Selvitykset tehtiin arviointiohjelman mukaisesti ja tulokset koottiin arviointiselostukseen. Selostus luovutettiin ELY-keskukselle helmikuun 2011 puolivälissä. Ympäristövaikutusten arviointi päättyi, kun ELY-keskus antoi lausuntonsa selostuksesta 24.5.2011.

Ympäristövaikutusten arviointi eteni arviointiohjelman mukaisesti

Viranomainen kuulutti yva-ohjelman vireilläolosta 17.8.2010. Ohjelma oli nähtävillä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Tammervoiman verkkosivujen lisäksi vaikutusalueen kunnissa.

Hankkeen kaikille avoin ohjelmavaiheen yleisötilaisuus järjestettiin Tampereen yliopistolla tiistaina 31.8.2010. Arviointiprosessi jatkui, ja vaikutusalueen asukkaista ja muista toimijoista koottiin asukastyöryhmiä. Kirjallisia mielipiteitä arviointiohjelmasta otettiin vastaan 15.10.2010 saakka. Viranomainen käytti annettuja lausuntoja laatiessaan lausuntoaan ohjelmasta.

Arviointiselostusta esiteltiin yleisölle

Kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa 16.3.2011 Tampereen yliopistolla esiteltiin arvioinnin keskeisiä tuloksia. Tilaisuudessa oli paikalla viranomaisen, konsultin ja hankevastaavien edustajat. Tilaisuuden muistio on nähtävillä verkkosivuilla sen valmistuttua.

Lisäksi YVA-selostus oli nähtävillä kuulutusaikana maaliskuun alusta huhtikuun loppuun (1.3.–29.4.2011) vaikutusalueen kunnissa Tampereella, Lempäälässä, Kangasalla, Pirkkalassa, Nokialla ja Ylöjärvellä. Selostusraportti on lisäksi luettavissa kirjastoissa, Pirkanmaan ELY-keskuksessa sekä Internet-sivuilta), ja siitä oli mahdollista esittää mielipiteitä Pirkanmaan ELY-keskukselle 29.4.2011 mennessä. Mielipiteitä jätettiin nelisenkymmentä määräaikaan mennessä. Viranomainen kokosi annetut mielipiteet ja lausunnot ja laati niiden sekä oman asiantuntemuksensa pohjalta lausuntonsa.

Tammervoiman YVA-prosessin ohjausryhmän jäsenet:

Pentti Rantala, Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Oras Tynkkynen, Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Harri Willberg, Tampereen kaupunki
Risto Laaksonen, Tampereen kaupunki
Mikko Nurminen, Tampereen kaupunki
Jukka Mäkelä, Kangasalan kunta
Anssi Koski, Pirkkalan kunta
Satu Appelqvist, Pirkanmaan Liitto
Kari Korpela, Pirkanmaan ELY-keskus
Jussi Laitinen, Tampereen Sähkölaitos Oy
Mika Pekkinen, Tampereen Sähkölaitos Oy
Antti-Jussi Halminen, Tampereen Energiatuotanto Oy