Ei heitetä energiaa hukkaan

Jätteiden energiahyödyntäminen täydentää jätehuoltoketjussa materiaalien kierrätystä. Energiahyödyntäminen ei kilpaile materiaalien kierrättämisen kanssa, vaan energiaksi ohjataan nykyisin kaatopaikoille päätyvä jätevirta. Niissä Euroopan maissa, joissa yhdyskuntajätteiden energiahyödyntämisen aste on korkea, myös materiaalikierrätyksen taso on korkealla. Laitoksissa ei myöskään käsitellä vaarallisia jätteitä.

Tehokkaalla syntypaikkalajittelulla ohjataan kierrätysmateriaalit ja biologiseen käsittelyyn soveltuvat jätteet materiaalihyödyntämiseen. Kotitalouksien sekajätteen materiaalihyödyntäminen on teknisesti vaikeaa, eikä muodostu ympäristö- ja kustannusvaikutuksiltaan järkeväksi.

Pirkanmaalaista lähivoimaa kotiin

Jätteitä hyödynnetään energiana voimalaitoksissa usealla paikkakunnalla (Kotka, Mustasaari, Oulu, Riihimäki, Turku) sekä useassa rinnakkaispolttolaitoksessa. Voimalaitokset perustetaan paikkoihin, joissa yhdyskunnat tai teollisuus tarvitsevat lisää sekä lämmön- että sähköntuotantokapasiteettia.

Tammervoima tarjoaa pirkanmaalaisille oman ratkaisun. Pirkanmaan Jätehuolto toimittaa voimalaitokseen jätteet, yhteistyöyritys Tammervoima tuottaa siitä energiaa ja Tampereen Sähkölaitos siirtää ja myy energian. Jyväskylän jätehuoltoyhtiön Mustankorkea Oy:n kanssa on sovittu yhteistyöstä ja Jyvässeudun lajittelun jälkeen jäävä sekajäte (kuivajäte) tullaan hyödyntämään hyötyvoimalassa vuoden 2016 alusta. Voimalan kapasiteetti sallii alkuvaiheessa  toimialueen ulkopuolelta tulevan rajoitetun jätemäärän hyödyntämisen.

Roskapussista tunti pullanpaistoaikaa

Tammervoiman laitoksessa on tarkoitus käsitellä vuosittain noin 150 000 tonnia jätettä. Tästä määrästä tuotetaan 310 GWh kaukolämpöä ja 90 GWh sähköä tamperelaisten kotien tarpeisiin. On laskettu, että yhdellä roskapussilla voi lämmittää veden 7 minuutin suihkutteluun ja uunin 60 minuutin pullanpaistoon.

Ilmaston hyväksi

Hyödyntämällä jätteet energiana päästään eroon jätteiden kaatopaikkasijoittamisesta. Samalla ilmastokuormitus pienenee, kun biohajoavat jätteet eivät enää tuota kaatopaikalla metaania.

Yli 60 prosenttia jätteestä muodostuu uusiutuvista energialähteistä ja voidaan luokitella biopolttoaineeksi. Biopolttoaineilla korvataan fossiilisia polttoaineita, kuten maakaasua.

Lain ja parhaan tekniikan mukaan

Valtakunnalliset ja EU-säädökset edellyttävät, että jätteistä hyödynnetään jatkossa entistä suurempi osa, ja että kaatopaikoille päätyy vain muutama prosentti jätteestä. Näihin säädöksiin pystytään vastaamaan tehostamalla materiaalihyötykäyttöä ja lisäämällä jätteiden energiahyötykäyttöä.

Laki säätelee tiukasti myös energiahyödyntämisen tekniikkaa. Päästöt ovat erittäin vähäiset, vain murto-osa tavanomaisten hiilivoimaloiden päästöistä.

Lisätietoa jätteiden energiahyötykäytöstä antaa Jätelaitosyhdistys ry. Sivuilta löytyy muun muassa animaatio jätteiden energiahyödyntämisestä.