Hyötyvoimalaitos rakennettiin Tarastenjärvelle

Tammervoiman ympäristövaikutusten arviointiselotus valmistui helmikuussa 2011. Hankkeen ympäristövaikutuksia arvioitiin neljässä kohteessa Tampereella: Lielahden voimalaitoksen tontilla, Ruskon ja Sarankulman rakentamattomilla teollisuus- ja varastoalueilla sekä Tarastenjärven jätteenkäsittelyalueen vieressä. Voimalaitoksen sijoituspaikaksi valittiin Tarastenjärvi.

Havainnekuva voimalaitoksesta (klikkaa kuvasta isompi kuva)

Kuva: Pääsuunnittelija Jean Andersson, Arkkitehti SAFA
KVA Arkkitehdit Oy

Laitoksen sijainti

Havainnekuva hyötyvoimalaitos

Laitos sijaitsee Tampereella Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen vieressä.

Kuva: Hannu Vallas
Lentokuva Vallas Oy