05.07.2010

Arviointiohjelma luovutettiin ELY-keskukselle

Hankkeen konsulttina toimiva Ramboll Finland Oy laati yhteistyössä suunnittelu- ja ohjausryhmien kanssa ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Arviointiohjelma luovutettiin 1.7. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, joka toimii hankkeessa yhteysviranomaisena. Ohjelma kuulutetaan julkisesti ja sen arvioidaan tulevan nähtäville elokuussa.