13.02.2017

Tammervoiman hyötyvoimalan tuotantovuosi 2016 onnistui yli odotusten


Tammervoiman hyötyvoimala valmistui tuotannolliseen käyttöön vuoden 2016 alussa. Ensimmäisen kokonaisen tuotantovuoden aikana sekajätettä hyödynnettiin energiana lähes 157 000 tonnia.


Voimalassa hyödynnetään 600 000 ihmisen sekajätteet, Pirkanmaan Jätehuollon 17 omistajakunnasta sekä Jyväskylän seudulta Mustankorkea Oy:n toimialueelta.

Energiaa tuotettiin yhteensä 414 GWh. Energiantuotannon hyötysuhde oli lähes 90 %, mikä on jätevoimalalle erinomainen arvo. Myös laitoksen käytettävyys oli hyvä, lähes 98 %. Laitoksen kolmen viikon huoltokatko oli touko- ja kesäkuun vaihteessa ja marraskuun lopulla oli viikon mittainen arinan kausihuolto.

Laitokselle toimitettiin yhteensä 20 000 jätekuormaa. Sekajätteiden osuus jätteestä oli noin 98 prosenttia. Loput jäte-erät olivat kaupan ja teollisuuden sekä terveydenhuollon jätteitä. Tuhkia laitoksella syntyi yhteensä noin 35 000 tonnia, mikä oli 22,4 prosenttia poltetusta jätemäärästä. Voimalan pohjatuhkat käsitellään Tarastenjärvellä. Tuhka jaetaan eri jakeisiin ja siitä erotellaan metallit. Muita jakeita voidaan käyttää muun muassa maanrakentamisessa. Tammervoiman myötä Pirkanmaan Jätehuollon yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste nousi yli 98 prosenttiin.

Hyötyvoimalan vierailukeskuksessa on käynyt jo yli 4000 vierasta. Vuodelle 2017 on varattavissa vierailuaikoja myös iltaisin ja lauantaisin. Varauskalenteri löytyy Tammervoiman verkkosivuilta.

Tammervoima on keskeinen osa Tarastenjärven 300 hehtaarin alueelle nousevaa kiertotalouskeskusta. Tammervoiman omistajia ovat Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Tampereen Sähkölaitos Oy.


Lisätietoja:
Tammervoima Oy
toimitusjohtaja Mika Pekkinen, puh. 050 599 4300

www.tammervoima.fi


Tammervoimassa käsitellään vuosittain 600 000 asukkaan sekajätteet - noin 160 000 tonnia ja 20 000 autokuormaa.

Tammervoiman laitokseen toimitetaan kierrätykseen ohjautumattomat sekajätteet, jotka päätyivät aiemmin kaatopaikan penkkaan. Jätteiden energiahyödyntäminen täydentää jätehuoltoketjussa materiaalien kierrätystä. Hyödynnettävät jätteet ja vaaralliset jätteet lajitellaan entiseen malliin.

Tammervoiman omistavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Tampereen Sähkölaitos Oy.