04.06.2010

ECO2-ohjelmalla kohti hiilineutraalia Tamperetta

Tampere on käynnistänyt ECO 2 - Ekotehokas Tampere 2020 -hankkeen.

Tampere kasvaa voimakkaasti. Väestön, työpaikkojen ja palvelujen kasvu uhkaa lisätä energian kulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä. Jotta näin ei kävisi, tarvitaan rohkeita tavoitteita ja uusia innovaatioita kaupunkisuunnitteluun. Siksi Tampere on käynnistänyt ECO 2 - Ekotehokas Tampere 2020 -hankkeen. Tampereen kaupungin tavoitteena on tehdä ECO2:sta vuoteen 2020 saakka jatkuva strateginen hanke. Hankkeen toteutusvaihetta vuosina 2010 – 2012 tukee Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahasto Sitra.

Hanke polkaistiin käyntiin avajaisseminaarilla 25.5.2010. Seminaariin osallistui yli 120 projektin tärkeimpien sidosryhmien, kaupungin keskeisten toimijoiden ja elinkeinoelämän edustajaa. Seminaarissa esiteltiin ECO2-hankkeita ja kaupungin keskeisiä ilmastotekoja. ECO2 - Ekotehokas Tampere 2020 toteuttaa Tampereen kaupungin ilmasto- ja energiatavoitteita. Ohjelmassa tuetaan hankkeita, jotka edistävät vähähiilistä ja hiilineutraalia kaupunkirakennetta. 

Tampereen Sähkölaitos Oy lisää uusiutuvan energian tuotannon 30 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on tuottaa yli 80 prosenttia lämmöstä ja sähköstä uusiutuvilla polttoaineilla vuoteen 2040 mennessä. Tammervoiman hyötyvoimalaitos tuottaisi nyt kaatopaikalle päätyvistä ja kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavista jätteistä sähköä ja kaukolämpöä kaupunkilaisten tarpeisiin.

http://www.eco2.fi/