18.03.2016

Tammervoiman hyötyvoimalaitos toimii täydellä teholla

Tammervoiman hyötyvoimalaitos toimii täydellä teholla Tampereen Tarastenjärvellä. Voimalaitos valmistui kaupalliseen käyttöön vuoden 2016 alussa. Siellä hyödynnetään yli 600 000 ihmisen sekajätteet lämmöksi (310 GWh) ja sähköksi (90 GWh). Laitoksessa käsitellään vuosittain noin 160 000 tonnia sekajätettä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ja Jyväskylässä sijaitsevan Mustankorkea Oy:n alueilta.

Laitoshanke käynnistyi vuonna 2010 ympäristövaikutusten arvioinnilla. Rakennustyöt aloitettiin syksyllä 2013 ja syyskuussa 2015 laitokseen ohjattiin ensimmäinen sekajätekuorma. Ripeän aikataulun myötä laitos saatiin käyttöön orgaanisen jätteen kaatopaikkarajoituksen astuessa voimaan vuoden 2016 alussa.

Hyötyvoimalaitoksen rakennushankkeen kokonaiskustannukseksi muodostui 111,1 miljoonaa euroa, josta voimalaitoksen investointikustannus oli 94,7 miljoonaa euroa. Suunnittelun, valvonnan ja käyttöönoton sekä työmaakustannusten osuus oli yhteensä 16,4 miljoonaa euroa.

Hankkeen työllistävä vaikutus oli noin 350 henkilötyövuotta. Rakennustöiden kotimaisuusaste oli yli 95 prosenttia ja koko hankkeen kotimaisuusaste oli noin 50 prosenttia. Rakennustyömaalla työskenteli syyskuun 2013 ja helmikuun 2016 välisenä aikana yhteensä 2224 henkilöä, joista suomalaisten rakentajien osuus oli 75 prosenttia.

Tammervoiman vierailukeskus on nyt myös valmistunut ja vierailijaryhmiä otetaan vastaan tutustumaan jätteiden kierrätykseen, energiahyötykäyttöön ja hyötyvoimalaitoksen tekniikkaan. Varauskalenteri löytyy Tammervoiman verkkosivuilta.

Tammervoima tulee olemaan keskeinen osa Tarastenjärven 350 hehtaarin alueelle nousevaa bio- ja kiertotalouden yrityskeskittymää. Tammervoiman omistajia ovat Tampereen Sähkölaitos Oy ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy.

Lisätietoja:

Tampereen Sähkölaitos Oy
kehitysjohtaja Mika Pekkinen, puh. 050 599 4300
Pirkanmaan Jätehuolto Oy
toimitusjohtaja Harri Kallio, puh. 040 842 2600