23.09.2015

Ensimmäinen sekajätekuorma Tammervoimaan Tampereen Holvastista


Tammervoiman hyötyvoimalassa on alkanut koekäyttö, jossa ensimmäisiä kuormia sekajätteitä poltetaan voimalaitoksen kattilassa. Koepolttojen tarkoitus on säätää kattilan ja savukaasupuhdistuslaitteiston toimintaa. Ensi vaiheessa poltetaan arkisin päiväsaikaan pieniä eriä sekajätettä. Aluksi voimalaitoksella tuotetaan vain kaukolämpöä, joka syötetään kaukolämpöverkkoon.


Voimalaitoksen testaus ja käyttöönotto jatkuvat syksyn ajan. Sähköntuotanto voimalaitoksella aloitetaan marraskuussa. Voimalassa pystytään polttamaan noin kolme jäteauton kuormaa, 20 tonnia jätettä tunnissa. Voimalaitoksessa hyödynnetään Pirkanmaalta ja Jyväskylästä kerättyä syntypaikkalajiteltua sekajätettä.

Voimalaitoksen rakentaminen on aikataulussa ja budjetissa. Rakennustyöt alkoivat 2013 syyskuussa maanrakennustöillä, peruskivi muurattiin maaliskuussa 2014 ja kattilan vihkiäisiä juhlittiin helmikuussa 2015. Voimalaitos otetaan tuotantokäyttöön sopivasti vuoden 2016 alussa, kun orgaanisen jätteen kaatopaikkarajoitus astuu voimaan eikä biohajoavaa jätettä enää saa sijoittaa kaatopaikalle. Ne sekajätteet, jotka päätyivät aiemmin kaatopaikalle, tuottavat vuoden alusta lämpöä ja sähköä.

- Tammervoimalla on monia myönteisiä vaikutuksia ympäristölle. Tampereen Sähkölaitoksen fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee ja samalla myös ilmastokuormitus pienenee 50 000 hiilidioksiditonnia vuodessa, sanoo kehitysjohtaja Mika Pekkinen.  Voimalaitos tehostaa sekajätteen hyötykäyttöä, kun jätteet eivät enää päädy kaatopaikoille. Samalla vältetään vuotuinen yli 100 000 hiilidioksiditonnin ilmastokuormitus, jonka jätteen kaatopaikkasijoitus olisi tuottanut, jatkaa Pekkinen.


Lisätietoja:       Tampereen Sähkölaitos Oy
kehitysjohtaja Mika Pekkinen, puh. 050 599 4300Tammervoiman laitoksessa tullaan käsittelemään vuosittain noin 150 000 tonnia sekajätettä.  Tästä määrästä tuotetaan 310 GWh kaukolämpöä ja 90 GWh sähköä. Rakennushankkeen kokonaisinvestointi on 110 miljoonaa euroa.

Jätteiden energiahyötykäyttö monipuolistaa pirkanmaalaisen energiantuotannon polttoainevalikoimaa. Jätteillä korvataan fossiilisia polttoaineita, kuten maakaasua.

Tammervoiman laitos käsittelee kierrätykseen ohjautumattomat sekajätteet, jotka päätyivät aiemmin kaatopaikan penkkaan. Jätteiden energiahyödyntäminen täydentää jätehuoltoketjussa materiaalien kierrätystä. Hyödynnettävät jätteet ja vaaralliset jätteet lajitellaan entiseen malliin.