27.02.2015

Hyötyvoimalaitoksen kattilan vihkiäisiä juhlittiin Tarastenjärvellä


Tammervoiman kattilalaitoksen asennukset ovat valmistuneet lähes kuukauden etuajassa. Painekoestuksen jälkeen kattila leimattiin perjantaina 27.2. kattilatoimittaja Steinmüller Babcock Environment GmbH:n perinteisin juhlamenoin. Tilaisuuteen osallistui myös kattilatoimittajan uuden omistajan Nippon Steel & Sumikin Engineering Co:n edustajat Japanista.


Voimalaitoksen arinatekniikkaa on täydennetty uudella, innovatiivisella savukaasun lämmön talteenottolaitteistolla. Savukaasun sisältämä lämpö hyödynnetään kaukolämmön tuotannossa ja savukaasupesurin lauhdevedet käytetään voimalaitoksen prosesseissa sen sijaan, että ne johdettaisiin viemäriin. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi Tammervoimalle yhteensä 360 000 euron energiatuen savukaasupesurin rakentamiseen joulukuussa 2014.

Voimalaitoksen rakentaminen on hyvin aikataulussa ja varsinaiset rakennustyöt on saatu jo lähes valmiiksi. Helmikuussa rakennuksella työskenteli yli 260 henkilöä. Kevään aikana rakentaminen painottuu prosessilaitteiden asennusten viimeistelyyn ja laitteistojen käyttöönottoon. Asennustyöt saadaan valmiiksi kesään mennessä ja alkusyksystä aloitetaan laitoksen vaiheittainen koekäyttö. Tuotannollinen käyttö alkaa tammikuussa 2016, jolloin astuu voimaan orgaanisen jätteen kaatopaikkarajoitus.

Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksessa valmistaudutaan jätteiden energiahyödyntämiseen. Kaatopaikkakaasut ohjataan uudella putkistolla jätevoimalaan, jonka prosessissa kaasua hyödynnetään jätteen palamisen hallintaan ensimmäisenä Suomessa. Jätteenkäsittelylaitos Ressusta muokataan esikäsittelylinja sellaisten kuormien käsittelyyn, joita ei voida ajaa suoraan voimalaan. Sekajäte vastaanotetaan jo nyt uudelle varastointialueelle, josta sitä voidaan hyödyntää voimalan kapasiteetin salliessa tulevina vuosina.  

Energiahyödyntämisen myötä jätteiden lajittelu korostuu entisestään. Asukkaat lajittelevat syntypaikalla vaaralliset ja materiaalina kierrätettävät jätteet erikseen entiseen tapaan ja yhä vain tehokkaammin. Vaaralliset jätteet toimitetaan turvalliseen käsittelyyn ja erilliskerätyt jätelajit ohjataan teollisuuden raaka-aineeksi.  Biojäte käsitellään omassa laitoksessaan. Energiantuotantoon käytetään vain materiaalihyötykäyttöön ohjautumattomat jätteet.

Tammervoiman hyötyvoimalaitoksessa tullaan käsittelemään vuosittain noin 150 000 tonnia sekajätettä.  Tästä määrästä tuotetaan 310 GWh kaukolämpöä ja 90 GWh sähköä. Rakennushankkeen kokonaiskustannusarvio on 110 miljoonaa euroa.


Lisätietoja:       

Tampereen Sähkölaitos Oy
kehitysjohtaja Mika Pekkinen, puh. 050 599 4300

Pirkanmaan Jätehuolto Oy
toimitusjohtaja Harri Kallio, puh.040 842 2600