14.08.2013

Tammervoiman voimalaitoshanke etenee toteutusvaiheeseen


Hanke on tänään edennyt merkittävän askeleen, sillä Tammervoima Oy:n hallitus on tehnyt hankintapäätöksen arinatekniikkaan perustuvan voimalaitoksen päälaitehankinnoista. Voimalaitoksen hankinta-arvo on yhteensä noin 100 miljoonaa euroa.

 

Hanketta on valmisteltu tiukalla aikataululla ja teknologiavertailun aiheuttamista päätöksenteon viiveistä huolimatta hyötyvoimalaitoksen on tarkoitus valmistua vuoden 2016 alkuun mennessä, jolloin tulee voimaan orgaanisten jätteiden kaatopaikkakielto. Valittu arinateknologia on luotettava jätteiden energiahyödyntämisratkaisu, joka perustuu Pirkanmaalla toimivaan jätteiden syntypaikkalajitteluun, kertoo Pirkanmaan Jätehuollon toimitusjohtaja Harri Kallio.

Tampereen Sähkölaitokselle Tammervoima on merkittävin lähiajan energiantuotantoinvestointi. Jätteiden energiahyötykäyttö monipuolistaa pirkanmaalaisen energiantuotannon polttoainevalikoimaa ja tulee vähentämään ulkomaisen fossiilisen polttoaineen hankintaa, toteaa Sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen.

Tammervoima rakentaa Tampereen Tarastenjärvelle voimalaitoksen, joka tuottaa noin 90 GWh sähköä sekä 310 GWh lämpöä vuodessa. Uusi arinatekniikka voi käyttää tarvittaessa myös puuta tai teollisuuden ja kaupan jätteistä valmistettua kierrätyspolttoainetta.

Työt voimalaitoksen tontilla on tarkoitus aloittaa syyskuun aikana, kun hankintaneuvottelut on saatu päätökseen. Rakennushanke tulee työllistämään 100 - 200 henkilöä.


Lisätietoja:

Pirkanmaan Jätehuolto Oy
toimitusjohtaja Harri Kallio, puh. 040 842 2600
Tampereen Sähkölaitos Oy
toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 050 542 8362