03.04.2013

Tammervoiman ympäristöluvasta ei valitettu


Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi 28.2.2013 Tammervoima Oy:n hyötyvoimalaitokselle ympäristöluvan. Lupapäätös oli nähtävänä 2.4.2013 asti. Päätöksestä ei valitettu ja lupa tuli lainvoimaiseksi.


- Lainvoimainen lupapäätös mahdollistaa voimalaitoksen valmistumisen  jätelainsäädännön edellyttämässä aikataulussa.  Vuonna 2016 ei enää voida läjittää kaatopaikalle biohajoavia jätteitä, kumia ja muovia, sanoo Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Pentti Rantala.

Tammervoima -hanketta on valmistelu perusteellisesti aina ympäristövaikutusten arvioinnista lähtien.  YVA-prosessissa tarkasteltiin neljää sijaintivaihtoehtoa. Hankevastaavat toteuttivat arvioinnin tiiviissä yhteistyössä paikallisten viranomaisten ja konsultin kanssa. Myös asukkaita aktivoitiin monipuoliseen vuorovaikutukseen. Hyvin laadittu ympäristövaikutusten arviointi saikin vuonna 2012 Yva ry:n vuosittain yhdelle hankkeelle myönnettävän Hyvä YVA –palkinnon.

Ympäristölupahakemusta varten tehtiin tarkat taustaselvitykset voimalaitostekniikasta. Kattilan tekniikkavaihtoehtoina olivat kaasutus- ja arinatekniikka.  Selvitysten perusteella todettiin, että Pirkanmaan tilanteessa arinatekniikka oli taloudellisesti ylivoimainen ja teknisesti varmempi. Ympäristölupahakemus jätettiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle vuoden 2011 lopulla arinatekniikkaan perustuen.

Ympäristölupahakemuksen asiakirjat olivat nähtävillä 17.8.-17.9.2012.
- Vastasimme viranomaiselle huolellisesti kaikkiin lupahakemuksesta jätettyihin lausuntoihin, muistutuksiin ja mielipiteisiin, sanoo toimitusjohtaja Rantala. Uskon, että tilaajien vahva mukanaolo ja asiantuntemus edesauttoivat nopeaa lupakäsittelyä, jatkaa Rantala. Perusteellisesti tehdyt selvitykset ympäristön, teknisten, taloudellisten ja juridisten seikkojen suhteen ovat vakuuttaneet sekä viranomaiset että pirkanmaalaiset asukkaat, toteaa Rantala tyytyväisenä.

Tammervoima Oy rakentaa Tampereen Tarastenjärvelle voimalaitoksen, jossa tuotetaan pirkanmaalaisten jätteistä sähköä ja lämpöä. Laitos hyödyntää vuodessa noin 150 000 tonnia jätettä, josta se tuottaa noin 100 GWh sähköä sekä 300 GWh lämpöä. Laitokseen ohjataan nykyisin kaatopaikalle päätyvät jätteet – hyödynnettävät jätteet ja vaaralliset jätteet lajitellaan entiseen malliin. Voimalaitoksen on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2015.


Lisätietoja:

Pirkanmaan Jätehuolto Oy
toimitusjohtaja Pentti Rantala, puh. 050 63 102