28.02.2013

Tammervoiman voimalaitos on saanut ympäristöluvan

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Tammervoima Oy:n  hyötyvoimalaitokselle ympäristöluvan.

Tammervoima Oy rakentaa Tampereen Tarastenjärvelle voimalaitoksen, jossa tuotetaan pirkanmaalaisten jätteistä sähköä ja lämpöä.  Laitos hyödyntää vuodessa noin 150 000 tonnia jätettä, josta se tuottaa noin 100 GWh sähköä sekä 300 GWh lämpöä. Laitokseen ohjataan nykyisin kaatopaikalle päätyvät jätteet – hyödynnettävät jätteet ja vaaralliset jätteet lajitellaan entiseen malliin. Voimalaitoksen on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2015.

Ympäristölupapäätös on nähtävänä 28.2.-2.4.2013 aluehallintoviraston sivuilla Päätökset: Ympäristö- ja vesitalousasiat sekä Tampereen kaupungin palvelupisteessä (Frenckellinaukio 2 B) ja Kangasalan kunnanvirastossa.

- Hanketta valmistellaan tiukalla aikataululla, sillä vuonna 2016 on astumassa voimaan biohajoavien jätteiden, kumin ja muovin kaatopaikkakielto. Voimalaitoksen myötä jätteenkäsittelykeskustemme ympäristövaikutukset pienenevät merkittävästi; kaatopaikkojen metaanipäästöt vähenevät ja sekajätteen läjittäminen loppuu, toteaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Pentti Rantala.

- Hyötyvoimalaitos on Sähkölaitokselle merkittävin lähiajan energiantuotantoinvestointi ja se mahdollistaa energiantuotannossamme uusiutuvan energian 20 %  osuuden saavuttamisen jo vuonna 2016, toteaa kehitysjohtaja Mika Pekkinen Tampereen Sähkölaitokselta.

 

Lisätietoja:

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

toimitusjohtaja Pentti Rantala, puh. 050 63 102

Tampereen Sähkölaitos Oy

kehitysjohtaja Mika Pekkinen, puh. 050 599 4300