02.10.2012

Tammervoiman voimalaitoshanke etenee
Tammervoima Oy on Tampereen Sähkölaitoksen ja Pirkanmaan Jätehuollon yhteinen voimalaitoshanke, joka tuottaa pirkanmaalaisten jätteistä energiaa. Tammervoima Oy on tilannut kansainväliseltä tekniikan alan konsulttiyritykseltä ÅF-Consult Oy:ltä Tarastenjärven hyötyvoimalaitokseen tarvittavat suunnittelu- ja hankintapalvelut sekä projektin johtamisen.

Voimalaitoksen päälaitteiden tarjouspyyntöjen valmistelu on käynnistynyt. Voimalaitoksen kattilan, savukaasujen puhdistuslaitteiston, turbiinin ja jätekahmarin hankinnat tullaan neuvottelemaan talven ja alkukevään aikana. Investointipäätös ja töiden käynnistys voidaan tehdä kuitenkin vasta, kun hanke saa ympäristöluvan. Voimalaitoksen ympäristölupahakemus jätettiin viime vuoden joulukuussa ja lausunnot ja muistutukset hakemuksesta saadaan viranomaiskäsittelyyn lokakuussa.

- Hanketta valmistellaan tiukalla aikataululla, sillä vuonna 2016 on astumassa voimaan orgaanisten jätteiden, kumin ja muovin kaatopaikkakielto. Jätteiden energiahyötykäyttö myös monipuolistaa pirkanmaalaisen energiantuotannon polttoainevalikoimaa, toteaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Pentti Rantala.

- Tammervoima on Sähkölaitokselle merkittävin lähiajan energiantuotantoinvestointi ja se mahdollistaa energiantuotannossamme uusiutuvan energian 20 %  osuuden saavuttamisen jo vuonna 2016, toteaa kehitysjohtaja Mika Pekkinen Tampereen Sähkölaitokselta.     

Tammervoima rakentaa Tampereen Tarastenjärvelle voimalaitoksen, jossa tuotetaan pirkanmaalaisten jätteistä sähköä ja lämpöä.  Laitos hyödyntää noin 150 000 tonnia jätettä vuodessa ja se tuottaa noin 100 GWh sähköä sekä 300 GWh lämpöä. Voimalaitoksen on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2015.Lisätietoja:

Pirkanmaan Jätehuolto Oy
toimitusjohtaja Pentti Rantala, puh. 050 63 102

Tampereen Sähkölaitos Oy
kehitysjohtaja Mika Pekkinen, puh. 050 599 4300