20.08.2012

Hyötyvoimalaitoksen ympäristölupahakemus on kuulutettu

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kuuluttanut Tammervoiman ympäristölupahakemuksen.

Hakija: Tammervoima Oy

Diaarinumero: LSSAVI/236/04.08/2011

Toiminta ja sijainti: Jätteiden käsittely polttamalla 66 MW:n kattilalaitoksessa Tampereen Tarastenjärvellä Nurmen kylän kiinteistöillä: 837-505-3-25 ja 837-505-5-146.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kuulutusaikana 17.8.-17.9.2012 Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä, os. Frenckellinaukio 2 B ja Kangasalan kunnanvirastossa.

Muistutukset ja mielipiteet: Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden jättämisestä ilmenevät kuulutuksesta.

Lisätiedot: ympäristöylitarkastaja Riitta Reijonen, p.0295 018 771
riitta.reijonen(at)avi.fi

Aluehallintovirasto: Kuulutukset - ympäristö- ja vesitalousasiat