29.12.2011

Hyötyvoimalaitoksen ympäristölupahakemus on jätetty

TIEDOTE 29.12.2011


Tammervoima Oy on jättänyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon hyötyvoimalaitoksen ympäristölupahakemuksen. Hyötyvoimalahankkeen tavoitteena on saada nykyisin kaatopaikoille loppusijoitettavan jätteen energiasisältö hyötykäyttöön kaukolämpönä ja sähkönä.

Hyötyvoimalaitoksessa tuotetaan sähköä ja kaukolämpöä Tampereen Sähkölaitos-yhtiöiden sähkö- ja kaukolämpöverkkoon. Laitos tulee Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen läheisyyteen sijoittuvalle tontille.  Voimalaitoksen kapasiteetti on enimmillään 180 000 tonnia jätettä vuodessa. Hyötyvoimalaitos tuottaa vuodessa sähköä noin 100 GWh ja lämpöä noin 300 GWh. Sähköä ja lämpöä riittää noin 30 000 kerrostaloasunnolle. Laitoksen on tarkoitus valmistua 2014-2015.

Tammervoima Oy:n omistavat Tampereen Sähkölaitos Oy:n tytäryhtiö Tampereen Energiantuotanto Oy ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy.


Polttoainevalikoima monipuolistuu ja jätteiden läjittäminen päättyy

- Hyödyntämällä polttokelpoista jätettä energialähteenä voidaan vähentää maakaasun, turpeen ja öljyn käyttöä kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannossa, kertoo Tampereen Sähkölaitoksen kehitysjohtaja Mika Pekkinen.

- Hyötyvoimalaitos suunnitellaan ja rakennetaan nykyaikaiseen arinatekniikkaan perustuen. Laitoksen energiantuotannon kokonaishyötysuhde on yli 85 %. Laitos tulee ympärivuotiseen, jatkuvaan käyttöön, jatkaa Pekkinen.

- Jätteiden syntypaikkalajittelu jatkuu  ja energiantuotantoon ohjataan nykyisin kaatopaikalle päätyvä jätevirta kertoo Pirkanmaan Jätehuollon toimitusjohtaja Pentti Rantala.

- Orgaanisen jätteen läjittäminen Tarastenjärven ja Koukkujärven kaatopaikoille loppuu, jolloin kaatopaikoilla syntyvät kasvihuonekaasupäästöt vähenevät, sanoo Rantala.

Hyötyvoimalaitos toteutetaan ympäristöä mahdollisimman vähän rasittavalla tavalla. Laitokseen tulee savukaasujen puhdistus, joka varmistaa savukaasupäästöille asetettujen päästöraja-arvojen alittamisen.  Voimalaitos täyttää nykyiset päästönormit (Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta, VNa 362/2003, sekä EU:n jätteenpolttodirektiivi, 2000/76/EY). Nämä päästönormit ovat merkittävästi tiukemmat kuin esimerkiksi haketta, turvetta ja kivihiiltä polttoaineena käyttävien voimalaitosten päästörajat.

 

Lisätietoja:


Pirkanmaan Jätehuolto Oy

toimitusjohtaja Pentti Rantala, puh. 050 63 102

Tampereen Sähkölaitos Oy
toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 050 5428 362
kehitysjohtaja Mika Pekkinen, puh. 050 5994 300