11.11.2011

Tammervoima Oy perustettiin

TIEDOTE 11.11.2011

Tammervoima Oy perustettiin

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ja Tampereen Sähkölaitos Oy:n tytäryhtiön Tampereen Energiantuotanto Oy:n omistaman Tammervoima –yhtiön perustamiskokous pidettiin 31. lokakuuta.

Uuden yhtiön hallitus kokoontui 11. marraskuuta. Puheenjohtajaksi valittiin Tampereen Sähkölaitoksen hallituksen puheenjohtaja Peter Löfberg. Pirkanmaan Jätehuoltoa hallituksessa edustavat toimitusjohtaja Pentti Rantala sekä hallituksen jäsen ja Kangasalan kunnanjohtaja Jukka Mäkelä, joka valittiin Tammervoima Oy:n hallituksen varapuheenjohtajaksi. Tampereen Sähkölaitokselta hallitukseen valittiin toimitusjohtaja Jussi Laitinen ja Tampereen kaupungilta rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen. Mika Pekkinen nimettiin Tammervoima Oy:n kehitysjohtajaksi.

Tammervoima Oy:stä Tampereen Energiantuotanto Oy omistaa 51 % ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy 49 %. Tammervoima Oy:n rakentama hyötyvoimala liitettäisiin siis varsin kiinteästi osaksi Tampereen seudun energiainfrastruktuuria.  Tarastenjärvelle Tampereelle rakennettava hyötyvoimala tuottaisi sähköä noin 100 GWh vuodessa ja lämpöä noin 300 GWh vuodessa. Sähköä ja lämpöä riittäisi noin 30 000 kerrostaloasunnolle.

Voimalaitoksen ympäristölupahakemus valmistuu vielä tämän vuoden aikana. Hyötyvoimalaitos tuottaa uusiutuvaa energiaa, varmistaa jätehuollon järjestämisen lain ja alueemme vaatimukset täyttäen, tukee kierrätyksen kehittämistä ja vahvistaa paikallista energianjakelun huoltovarmuutta. Voimalaitoksen arvioitu valmistumisaika on 2015.

Lisätietoja:

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

toimitusjohtaja Pentti Rantala, puh. 050 63 102

Tampereen Sähkölaitos Oy

toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 050 5428 362
kehitysjohtaja Mika Pekkinen, puh. 050 5994 300