20.06.2011

Hyötyvoimalaitos suunnitellaan Tarastenjärvelle


TIEDOTE 20.6.2011

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitus ja Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallitus ovat käsitelleet 20.6.2011 jätteiden energiahyötykäytön mahdollistavaa Tammervoima -hanketta sekä tehneet periaatelinjaukset ja suositukset.


Yhtiöt esittävät, että hyötyvoimalaitoksen suunnittelua jatketaan ja laitoksen sijoituspaikaksi valitaan Tarastenjärven vaihtoehto. Yhtiöt päättivät myös solmia aiesopimuksen, jonka tarkoituksena on perustaa Tammervoima Oy hyötyvoimalaitoksen toteuttajaksi ja valmistella voimalaitoksen ympäristölupahakemus vuoden 2011 aikana.

Tammervoiman hyötyvoimalaitoshankkeesta tehtiin laaja ympäristövaikutusten arviointi, jossa tarkasteltiin neljää voimalaitoksen sijaintipaikkavaihtoehtoa (Lielahti, Sarankulma, Rusko ja Tarastenjärvi). Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta saatiin Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto toukokuun lopulla. Tarastenjärven vaihtoehto nousi melko selvästi parhaaksi tehtyjen selvitysten ja YVA:n pohjalta.

Hyötyvoimalaitos tuottaa uusiutuvaa energiaa, varmistaa jätehuollon järjestämisen lain ja alueemme vaatimukset täyttäen, tukee kierrätyksen kehittämistä ja vahvistaa alueemme huoltovarmuutta.

Lisätietoja:

Pirkanmaan Jätehuolto Oy
toimitusjohtaja Pentti Rantala, puh. 050 63 102

Tampereen Sähkölaitos Oy
toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh. 050 5428 362
kehitysjohtaja Mika Pekkinen, puh. 050 5994 300