23.02.2011

Arviointiselotus luovutettiin ELY-keskukselle

Tammervoiman ympäristövaikutusten arviointiselotus on valmistunut. Se luovutettiin helmikuun puolivälissä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, joka toimii hankkeessa yhteysviranomaisena. Selostus kuulutetaan julkisesti ja se tulee nähtäville maaliskuussa.