18.11.2010

Pirkanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa arviointiohjelmasta

ELY-keskuksen tiedote lausunnosta (15.11.2010)

Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen vaihtoehtojen arviointiohjelmaan tarkistuksia

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Pirkanmaan ELY-keskus) on antanut lausuntonsa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ja Tampereen Sähkölaitos Yhtiöt Oy:n Tammervoiman hyötyvoimalaitos -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.   

­Arvioitavat neljä hyötyvoimalaitoksen sijaintivaihtoehtoa ovat Lielahti (Epilä), Rusko, Sarankulma (Peltolammi) ja Tarastenjärvi. Tarastenjärven vaihtoehdossa on mukana Biokaasutuslaitos, joka voidaan toteuttaa myös itsenäisenä hankkeena. Arvioitavat jätteenpolttotekniikat ovat arinapoltto ja kaasutus. Kahdessa erilaisessa nollavaihtoehdossa jätteet sijoitettaisiin edelleen kaatopaikalle ja toisessa jätteet kuljetettaisiin muualle käsiteltäväksi esimerkiksi jätteenpolttolaitokseen Pirkanmaan ulkopuolelle.

Hyötyvoimalaitoksen rakentamisen ja käytönaikaiset vaikutukset raide-, lento- sekä katu- ja tieliikenteeseen ovat keskeisiä arvioinnissa. Tämä ilmenee eri viranomaisten lausunnoista. Mielipiteitä annettiin kaikista sijaintivaihtoehdoista. Viranomaisten lausunnoista sekä kansalaisten ja yhteisöjen mielipiteistä on yhteenveto Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnossa.

Arvioinneissa käytettäviä aineistoja laajennettava

Arviointiohjelma on laadittu asiantuntevasti ja varsin kattavasti. Pirkanmaan ELY-keskus esittää kuitenkin, että arvioinneissa käytettäviä aineistoja osin laajennetaan ja tarkennetaan.

Arviointiohjelma sisältää muun muassa ilmanlaadun, melun ja hajun arviointimenetelmät kuten leviämismallilaskennat. Hyötyvoimalaitoksen lähtötietoja hajupäästöistä erityisesti poikkeustilanteissa on vielä selvittävä tarkemmin, ja sen perusteella voi olla tarpeen laskea hajun esiintyminen.

Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia on perusteltua selvittää laajemmin kuin arviointiohjelmassa esitetään, koska hankevaihtoehdot sijoittuvat tiiviiseen kaupunkirakenteeseen. Herkät kohteet kuten koulut, päiväkodit sekä terveysasemat tulee arvioida haastattelemalla lähialueiden asukkaiden lisäksi näiden henkilöstöä ja edustajia. Arvioinnissa on tärkeää selvittää koettuun viihtyvyyteen kohdistuvat haitat. Kaikissa sijaintivaihtoehdoissa tulee arvioida vaikutukset ja yhteisvaikutukset myös seudullisiin ulkoilureitteihin.

Luontoon kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu jo kesällä 2010 arviointiohjelmaa varten. Vaihtoehtojen yleissuunnittelu on sen jälkeen edennyt ja vaihtoehtojen sijoittumisesta on tarkempaa tietoa kuin arviointiohjelmassa. Luontoarviointien riittävyys tulee nyt tarkistaa suhteessa tarkempiin tietoihin, ja tarvittaessa täydentää arviointeja.

Seuraava vaihe arviointiselostus

Toisessa vaiheessa eli seuraavaksi hankkeesta vastaava kokoaa arvioinneista arviointiselostuksen, joka tulee laatia arviointiohjelman ja Pirkanmaan ELY-keskuksen arviointiohjelmasta antaman lausunnon perusteella. Arviointiselostuksen valmistuttua hankkeesta vastaava toimittaa sen Pirkanmaan ELY-keskukselle, joka arvioi ympäristöselostuksen riittävyyttä.

Lausunto luettavissa seuraavissa paikoissa:

Yhteysviranomaisen lausunto on yleisön nähtävillä seuraavissa paikoissa: Tampereen Palvelupiste Frenckell, Frenckellinaukio 2 B; Lempäälän kunnan palvelupiste, Tampereentie 8, Kangasalan ympäristöpalvelukeskus, Urheilutie 13, Pirkkalan kunnanvirasto, Suupantie 11, Nokian kaupunki, Harjukatu 23, Ylöjärven tekninen virasto, Räikäntie 3 B.

Lausunto on lisäksi luettavissa: Tampereen pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 ja Lukusali Frenckell, Puutarhakatu 1 sekä Koivistonkylän, Hervannan, Kaukajärven, Lentävänniemen, Tesoman, Härmälän ja Peltolammin kirjastot; Lempäälän pääkirjasto, Lempäälän Aleksi 1 ja Sääksjärven kirjasto; Pirkkalan pääkirjasto, Suupantori 2,Toivion lainausasema ja Nuolialan kirjasto; Kangasalan pääkirjasto, Keskusaukio 2 ja kirjastoauto, Nokian pääkirjasto, Härkitie 6; Ylöjärven Leija, Koivumäentie 2 ja kirjastoauto; ja Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38.

Arviointiohjelma ja yhteysviranomaisen lausunto ovat luettavissa www.ely-keskus.fi/pirkanmaa/yva, Vuodesta 2010 alkaen vireille tulleet YVA-hankkeet (Vireillä olevat YVA-hankkeet >Jätehuolto> Tammervoiman hyötyvoimalaitos, Tampere).

Lisätiedot:

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tammervoiman hyötyvoimalaitos -hanke
Hannu Wirola, Ympäristövaikutukset-yksikön päällikkö, puh. 050 563 3706.
Tiedotus: Tiedottaja Mari Peltonen, puh. 040 714 6298.
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi