24.08.2010

Ympäristövaikutusten arvioinnin yleisötilaisuus

Mediatiedote 24.8.2010


Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ja Tampereen Sähkölaitos -yhtiöiden hyötyvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiin liittyvä yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 31.8.2010 klo 18-21. Paikkana on Tampereen yliopiston päärakennuksen sali A1 osoitteessa Kalevantie 4. Tilaisuus on kaikille avoin. Paikalla on hankkeesta vastaavien yhtiöiden, yhteysviranomaisen sekä hankkeen konsulttina toimivan Ramboll Finland Oy:n edustajia.

Mahdollisten luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten lisäksi arvioidaan mm. hankkeen sosiaalisia vaikutuksia. Arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki ne kansalaiset, yhteisöt ja säätiöt,
joiden oloihin ja etuihin, kuten esim. asumiseen, työntekoon ja muihin elinoloihin hanke saattaa vaikuttaa.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltavat sijoitusvaihtoehdot ovat Lielahti, Rusko, Sarankulma ja Tarastenjärvi. Vaihtoehtojen lähialueilla järjestetään myöhemmin asukastyöpajoja, joihin kutsutaan asukkaita ja muita paikallisia toimijoita.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma luovutettiin arviointimenettelyn yhteysviranomaiselle Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle 1.7. Ohjelma on nähtävillä 17.8.-15.10.2010 vaikutusalueen kunnissa, viranomaisen verkkosivuilla sekä hankkeen sivuilla osiossa "Ympäristö".

Lisätietoja:
Pirkanmaan Jätehuolto Oy, toimitusjohtaja Pentti Rantala
Tampereen Sähkölaitos Oy, toimitusjohtaja Jussi Laitinen
Tampereen Sähkölaitos Oy, kehitysjohtaja Mika Pekkinen