Tästä se alkaa - rakennustyöt käynnistyivät

Tähän se nousee. Loppuvuodesta 2015 tällä tontilla seisoo moderni hyötyvoimalaitos, jossa pirkanmaalaisten jätteistä tuotetaan lämpöä ja sähköä. Samalla jää historiaan sekajätteen kaatopaikkasijoittaminen. Kuvan taustalla siintää Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksen jätepenger.

Rakennustyöt aloitettiin syyskuussa koepaalutuksilla.